We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Contact us

HUZUREVİNDE KALİTELİ MENÜLER İLE MUTLU ve SAĞLIKLI YAŞLILIK!

HUZUREVİNDE KALİTELİ MENÜLER İLE MUTLU ve SAĞLIKLI YAŞLILIK!

Yaşlılıkta vücutta çok çeşitli değişimler meydana gelmektedir.
65 yaş üzerindeki bireyler, yaşlı olarak tanımlamaktadır.
Bu yaşa gelen bireylerde yaşlanma sürecine bağlı olarak vücut yapısının kompozisyonunda, organların fonksiyonlarında pek çok değişiklik meydana gelmektedir. En önemli değişiklik metabolizmanın yavaşlaması ve hücre yenilenmesinin gerilemesidir.
Yaşlılıkta fizyolojik değişimlerin yanında ruhsal değişimler de yaşanmaktadır. Örneğin; yaşlı bireyler daha alıngan, daha hassas ve duygusal olurlar. Bu yüzden yaşlılık dönemindeki kişileri memnun etmek genellikle daha zordur.
Yaşlılık döneminde yeterli ve dengeli beslenme önemli!
Yeterli ve dengeli beslenme, yaşlılığa bağlı oluşabilecek hastalıkların önlenmesinde veya geciktirmesinde; varsa yaşlı bireydeki hastalığın tedavi edilmesinde, bu dönemde oluşabilecek sakatlıklardan korunmada çok önemli rol oynamaktadır.
Yaşamları boyunca yeterli ve dengeli beslenmiş olan yaşlıların hastalıklara yakalanma riski de daha azdır. Bu davranışı yaşlılık döneminde de devam ettirmek esas olmalıdır.
Huzurevlerindeki beslenme durumu yaşlı bireylerin sağlığını hem psikolojik hem fizyolojik açıdan etkiliyor!
Huzurevinde kaliteli menülerin tüketilmesi, yaşlı bireylerin fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda sağlıklı noktalara ulaşmasını sağlayacaktır.
Yaşlı bireyler huzurevlerinde kaldıkları süre boyunca yeterli ve dengeli beslenemezler ise; pek çok hastalığın oluşma riski de artacaktır.
Yetersiz ve dengesiz beslenen yaşlıların bağışıklık sistemi yeterince güçlü olmadığından çok çabuk hastalanırlar. Ayrıca; halsizlik, baş ağrıları başta olmak üzere çeşitli ağrılar, mutsuzluk, uyuşukluk, sinirlilik ve huysuzluk bu kişilerde çok sık görülür.
Huzurevinde kaliteli hizmet için kaliteli beslenme hizmetinin sağlanması şart!
Aslına bakarsanız bir huzurevinde yaşlı bireylerin memnuniyeti açısından sağlanması gerekli olan az sayıda kıstas vardır. Bunlar esas olarak: Huzurevinde yaşlı bireye gösterilen saygı ve ilgi, yeme-içme hizmetinin kalitesi ve huzurevinin sağladığı diğer ana imkânlar (oda koşulları gibi) . Bu faktörlerin önem sırası kişilere göre değişmekle birlikte pek çok kişinin ortak beklentisi kaliteli bir yemek hizmetidir. Hatta pek çoğu sadece bu konu üzerine bile odaklanabilmektedir.
Huzurevi yöneticileri ve yemek şirketleri yemek hizmetine gerekli önemi vermeli!
Huzurevlerinin yaşlı bireylere sağladıkları imkânların en önemli basamaklarından birini yemek/beslenme hizmeti oluşturmaktadır.
Bu yüzden hem huzurevi yöneticileri hem de huzurevine yiyecek sağlayan yemek şirketleri bu konuya gerekli önemi vermelidir.
Huzurevleri için menü planlama farklı bir uğraş gerektirir!
Huzurevleri için menü planlarken pek çok noktaya dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu yüzden huzurevleri için menü planlanması, ince çalışılması gereken bir alandır. (Tıpkı kreşler için menü planlamada, işçiler için menü planlamada, vs. olduğu gibi)
Huzurevi menüleri planlanırken pek çok faktör özenle göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu faktörleri kabaca sıralamak gerekirse;

1.) Planlanan menüler ile yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlamak (menülerde esas amaç bu olmalıdır.)

2.) Menülerde yer alan yemeklerin yaşlılara uygun, kolay çiğnenir ve yutulur özellikte olmasını sağlamak

3.) Yaşlı bireylerin tercihlerine ve zevklerine uygun olan yemekleri menüye yerleştirmek (kişilere anketler yapılarak hangi besinlerin daha çok istendiği sonucuna varılabilir.)

4.) Planlanmış olan menülerin porsiyon büyüklüklerini yaşlı bireylere uygun olarak ayarlanmak

5.) Menüleri planlarken yaşlı bireylerin hastalık durumlarını göz önünde bulundurulmak

6.) İlaç-Besin etkileşimine dikkat ederek menüleri planlamak (huzurevinde kalan bireylerin çoğu tansiyon ilacı, kan sulandırıcı ilaçlar kullanmaktadır gibi.)

7.) Menülerde yer alan yiyecekleri çeşitli kazalara yol açmamak için yaşlı bireylere uygun şekilde servis etmek (Yemekler masaya servis yapılmalıdır.)

8.) Yaşlı bireylerin menüde yer alan yiyecekleri tüketmelerini sağlanmak(Belki bir bakıcı yardımıyla)

9.) Yaşlıların memnuniyetini sağlamak

En kaliteli ve sağlıklı menüler bir Diyetisyenin planladığı menülerdir!
Huzurevlerinde yaşlılara sunulacak menülerin planlanması için Diyetisyenlere önemli görev düşmektedir. Diyetisyen tarafından hazırlanan menülerin tüketimi ile yaşlı bireylerin sağlık durumları kontrol altına alınacak, yaşam kaliteleri arttırılmış olacak, yaşlı bireylerde fizyolojik doyumun yanında psikolojik doyum da sağlanmış olacaktır.