We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Contact us

PKOS ve Ketojenik Diyet

PKOS ve Ketojenik Diyet

Ketojenik diyet (KD), uzun süredir antiepileptik etkilerle bilinen ve refrakter epilepsiyi tedavi etmek için terapötik olarak kullanılan, yüksek oranda yağ içeren, yeterli proteinli ve düşük karbonhidratlı bir diyettir. KD’nin kardiyak iskemik önkoşullama üzerinde yararlı etkileri vardır, solunum yetmezliği olan hastalarda oksijenasyonu artırır, diyabetiklerde glisemik kontrolü geliştirir, önemli kilo kaybı ile ilişkilidir ve polikistik over sendromu üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir.

Polikistik over sendromu (PCOS)ise , üreme çağındaki kadınları etkileyen en yaygın endokrin bozukluktur.

Polikistik over sendromu (PCOS) aynı zamanda obezite, hiperinsülinemi, insülin direnci, üreme ve metabolik etkiler ile ilişkilidir. Düşük karbonhidrat KD’nin metabolik ve endokrin etkileri, vücut ağırlığı, serbest testosteron yüzdesi, luteinize edici hormon / folikül uyarıcı hormon oranı ve açlık insülin seviyelerindeki iyileşmelerle kanıtlanmıştır. Androjen sekresyonunda azalmaya ve cinsiyet hormonu bağlayıcı globulinde artışa neden olur, insülin duyarlılığını artırır ve böylece endokrin fonksiyonlarını yeniden düzenler. Bu tür diyet müdahaleleri ve yaşam tarzı yönetimi, obezite ve tip 2 diyabetten etkilenen PKOS hastalarının tedavisinde yararlı etkilere sahiptir.Ayrıca bu hastalarda depresif belirtileri, psikolojik rahatsızlıkları ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini iyileştirdiği gösterilmiştir.

Düşük karbonhidrat diyetlerinin insülin direncini azalttığı gösterildiğinden,yaılan bir çalışmada düşük karbonhidratlı, ketojenik diyetin (LCKD) aşırı kilolu ve PKOS’lu obez kadınlarda altı aylık metabolik ve endokrin etkilerini araştırmıştır.

Vücut kitle indeksi> 27 kg / m olan 11 kadın alınmıştır. Karbonhidrat alımlarını 24 hafta boyunca günde 20 gram veya daha azlarıyla sınırlamaları talimatı verilmiştir. Çalışmayı tamamlayan 5 kadında, vücut ağırlığında (-12%), serbest testosteron yüzdesi (-22%), LH / FSH oranı (-36%) ve açlık insülininde başlangıçtan 24 haftaya kadar önemli azalmalar vardı. % 54). İnsülin, glikoz, testosteron, HgbA1c, trigliserit ve algılanan vücut kıllarında anlamlı olmayan düşüşler vardı. İki kadın önceki infertilite sorunlarına rağmen gebe kaldı.

Kaynakça

Muscogiuri G, Palomba S, Laganà AS, Orio F. Curr Pharm Des. 2016; 22 : 5554-7
Mavropoulos JC, Yancy WS, Hepburn J, Westman EC. Düşük karbonhidratlı ketojenik diyetin polikistik over sendromu üzerine etkileri: Pilot çalışma. Nutr Metab (Lond) 2005; 2 : 35.
Moran LJ, Pasquali R, Teede HJ, Hoeger KM, Norman RJ. Polikistik over sendromunda obezitenin tedavisi: Androjen fazlalığı ve polikistik over sendromu toplumunun bir pozisyon ifadesi. Bereketli Steril. 2009; 92 : 1966–82.